Wat zijn business apps?

Dienst Business Apps

Het is een vaak gehoorde term, business apps of business proces apps. Waar gaat dat nu precies om? Een korte toelichting.

Bestaande informatiesystemen zijn voor organisaties vaak belemmerende factoren om te innoveren, processen te optimaliseren en te digitaliseren, klantbeleving te verbeteren en nieuwe business modellen te introduceren. Vaak komt het voor dat een bedrijfssysteem net niet alle functionaliteit biedt en zich in een ‘silo’ bevindt. De business vraagt om nieuwe functionaliteit en de IT afdeling kan niet of moeilijk aan het verzoek voldoen. In dit soort gevallen kan een Business Proces App voorzien in de ontbrekende schakel. Een voordeel van een business app platform is dat ontwikkeltijd (eigenlijk configuratietijd) drastisch wordt teruggebracht ten opzichte van traditionele applicatieontwikkeling. Sterker nog, met een zogenaamd 'low-code' platform kan de business met beperkte ICT kennis zelf in korte tijd afdelingsapplicaties configureren om bedrijfsprocessen te optimaliseren en te digitaliseren.  

Een Business Proces App ligt als een schil over de verschillende bedrijfssystemen heen en zorgt voor stroomlijning en automatisering van vaak handmatige taken en acties waardoor mensen, systemen en data worden verbonden. Het voorziet in de juiste informatie, aan de juiste mensen op het juiste moment, waardoor efficiënter, effectiever, online en offline en vanaf elk device kan worden gewerkt.

Een eenvoudig voorbeeld van een business app is het automatiseren van het proces waarbij een nieuwe medewerker in de organisatie wordt opgenomen. In de praktijk is dit vaak een complex en tijdrovend proces. Alle systemen zijn wel in de organisatie aanwezig, maar zijn vaak onvoldoende geïntegreerd of bieden niet de juiste functionaliteit.

In een geautomatiseerde vorm kan dat er als volgt uitzien: De verantwoordelijke medewerker kiest binnen de beschikbare apps voor ‘Onboarding Nieuwe Medewerker’. De Business proces app haalt gegevens op uit het Personeels Informatie Systeem, vult de Active Directory en legt een nieuw mail account aan. Vervolgens wordt via een geautomatiseerde workflow een goedkeuringsverzoek voor de aanvraag van een of meerdere bedrijfsmiddelen bij een of meerdere managers gelegd. De business app zorgt er voor dat de bestelling vervolgens automatisch in een bestelsysteem komt en dat de nieuwe medewerker op de hoogte wordt gehouden van alle relevante informatie, welkomst mails met communicatiegegevens etc. Dit soort processen worden vaak ook ondersteund door middel van ‘business rules’ die uitzonderingen, ‘what-if, else’ vraagstukken ondervangen. Het uitdiensttredingsproces gaat op gelijksoortige wijze.

Business proces applicaties zorgen voor een efficiënte, kosteneffectieve, foutloze afhandeling van het proces en is ook eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vaak wordt met kleine ontwikkelingen begonnen en langzaam ziet de gehele organisatie de toegevoegde waarde van de mogelijkheden. Er zijn veel voorbeelden van organisaties die tientallen tot honderden kleine en grotere business apps hebben ontwikkeld en daarmee een grote digitaliseringsslag hebben gemaakt.

 

Download de whitepaper: ' Goodbye enterprise software, hello business apps'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

© 2016 | BPM Experts